3.1.1
3.1.2

– หน่วยความละเอียดเป็น มิลลิเมตร ค่าที่ได้จะแม่นยำกว่า GPS ที่ใช้กันทั่วไป
– ใช้สำหรับงานทำแผนที่ งานวางผังจุดควบคุมงานสำรวจ
– ใข้จัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
– แสดงค่าพิกัดแบบ Realtime
– พร้อมโปรแกรมเพื่อการออกแบบบ วางแผนงานรังวัด