4.1.1
4.1.2

ยี่ห้อ SOUTH รุ่น ET-02/ET-05 : อ่านค่ามุมละเอียด 2 ฟิลิปดา / 5 ฟิลิปดา

กล้องสำรวจใช้สำหรับงานที่ต้องการอ่านค่ามุมได้ละเอียดใช้ในงานมุมราบและมุมดิ่ง