Measuring Tape

6.1.1
6.1.2
6.1.3

โครงสีฟ้า

สแตนเลส 50,100 เมตร

โครงตัววี

สายไฟ 50,100 เมตร

6.1.4
6.1.5

เหล็กเคลือบ 50 เมตร

ไฟเบอร์ 50 เมตร

Measuring Whell

ล้อวัดระยะชนิดเดินตาม ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่บอบบาง ไม่แตกหักง่าย มีระบบแสดงระยะทางการวัดและระบบห้ามล้อ วัดระยะได้ถึง 10km แม่นยำสูง

6.2.1
6.2.2

สามารถเช็คศูนย์ที่มีมิเตอร์ได้ 1 ตำหน่ง มีขาตั้งพื้น พับเก็บได้

อ่านค่าละเอียด 1 ชม. เก็บบันทึกค่าที่วัดได้ 9 หมวดละ 5 ต่าคือ กว้าง ยาว สูง ปริมาตร พื้นที่

Hand-held Distance Meter

6.3.1

SOUTH รุ่น PD-58

6.3.2

รุ่น CA-770

เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้า เหมาะสำหนับงานภายในที่ต้องการความละเอียดสูง มีค่าความคลาดเคลื่อน +- 1.5 มม. ที่ฟังก์ชั้นการทำงานหลากหลายโปรแกรม เช่น การคำนวนพื้นที่ ปริมาตร วัดความสูง เป็นต้น