1.1.1
1.1.2

ยี่ห้อ SOUTH รุ่น NTS-362R (Accuracy 2″) และ NTS-365R (Accuracy 5″)

– วัดระยะทางได้ 300m โดยไม่ใช้ปริซึม
– วัดระยะทางได้ 5km โดนใช้ปริซึม 1 ดวง
– สามารถบันทึกข้อมูลและถ่ายโดนข้อมูลข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ โดยใช้ SD Card หรือ USB Driver
– อ่านค่ามุมละเอียดได้ 1″ และ 5″
– หน้าจอแบบดิจิตอล 2 หน้าจอ มีปุ่มการใช้งานทั้งตัวเลขและตัวอักษร ง่ายต่อการป้อนข้อมูล
– มีโปรแกรมสำรวจในตัวกล้องอีกมากมาย
– อ่านค่ามุมแบบ Absoluta Encoding
– ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001:2000
– สินค้าได้รับยอมรับจากกลุ่มเขตเศรษกิจยุโรป ได้รับมาตราฐาน CE

1.2.1
1.2.2

ยี่ห้อ SOUTH รุ่น NTS-372R

– วัดระยะทางได้ 5km โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
– วัดระยะได้ 300m โดยไม่ใช้ปริซึม
– หน้าจอสีดิจิตอล 2 หน้าจอ แบบ Touch Screen

1.3.1
1.3.2

ยี่ห้อ SOUTH         

รุ่น NTS-315B

– วัดระยะทางได้ 3km โดยใช้ปริซึม 1 ดวง

รุ่น NTS-365

– วัดระยะทางได้ 5km โดยใช้ปริซึม 1 ดวง