10.1ป้ายสถิติความปลอดภัยy
เสา+เฟรมป้าย สำหรับป้ายสถิติ ขนาด 90×180 Cm
สำหรับติดตั้งบนพื้นดิน (เสายาว 3 เมตร 2 ต้น)
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+ปิดหัวเสา+เฟรมป้าย ทาสีบรอนซ์เงิน
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+หัวบัว+เฟรมป้าย ทาสีบรอนซ์เงิน
สำหรับติดตั้งพื้นปูน (เสายาว 2.5 เมตร 2 ต้น)
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+ปิดหัวเสา+เฟรมป้าย+เพลท 8×8 นิ้ว ทาสีบรอนซ์เงิน
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+หัวบัว+เฟรมป้าย+เพลท 8×8 นิ้ว ทาสีบรอนซ์เงิน
ชุดเสา+เฟรมป้าย+ หลังคาโพลีคาร์บอเนต สำหรับป้าย 90×180 Cm
ชุดเสา+เฟรมป้าย+ หลังคาเมทัลชีท สำหรับป้าย 90×180 Cm
เสา+เฟรมป้าย สำหรับป้ายสถิติ ขนาด 120×240 Cm
สำหรับติดตั้งบนพื้นดิน (เสายาว 3 เมตร 2 ต้น)
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+ปิดหัวเสา+เฟรมป้าย ทาสีบรอนซ์เงิน
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+หัวบัว+เฟรมป้าย ทาสีบรอนซ์เงิน
สำหรับติดตั้งพื้นปูน (เสายาว 2.5 เมตร 2 ต้น)
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+ปิดหัวเสา+เฟรมป้าย+เพลท 8×8 นิ้ว ทาสีบรอนซ์เงิน
เสาเหล็ก 2 นิ้ว+หัวบัว+เฟรมป้าย+เพลท 8×8 นิ้ว ทาสีบรอนซ์เงิน
ชุดเสา+เฟรมป้าย+ หลังคาโพลีคาร์บอเนต สำหรับป้าย 120×240 Cm
ชุดเสา+เฟรมป้าย+ หลังคาเมทัลชีท สำหรับป้าย 120×240 Cm
สแตนเลสเกรด 304
เสา+เฟรมป้าย สำหรับป้ายสถิติ ขนาด 90×180 cm.
เสาสแตนเลส 2 นิ้ว+ปิดหัวเสา+เฟรมป้าย (เสายาว 3 เมตร 2 ต้น)
เสาสแตนเลส 2 นิ้ว+หัวบัว+เฟรมป้าย+เพลท 8×8 นิ้ว (เสาสูง2.5 เมตร 2 ต้น)
ชุดเสา+เฟรมป้าย+ หลังคาเมทัลชีท สำหรับป้าย 90×180 Cm
เสา+เฟรมป้าย สำหรับป้ายสถิติ ขนาด 120×240 cm.
เสาสแตนเลส 2 นิ้ว+ปิดหัวเสา+เฟรมป้าย (เสายาว 3 เมตร 2 ต้น)
เสาสแตนเลส 2 นิ้ว+หัวบัว+เฟรมป้าย+เพลท 8×8 นิ้ว (เสาสูง 2.5 เมตร 2 ต้น)
ชุดเสา+เฟรมป้าย+ หลังคาโพลีคาร์บอเนต สำหรับป้าย 120×240 Cm

ป้ายสถิติความปลอดภัย

รายละเอียด
ป้ายสถิติความปลอดภัย ถือเป็น เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบเกี่ยวกับสถิติความปลอดภัย ว่าบริษัทมีการจัดการด้านการป้องกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ ที่เกิดจากกระบวนทำงานที่ปลอดภัย หรือว่าเป็นการแสดงจุดประสงค์ ด้านการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ ให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันทำให้ประสบผล
โดยป้ายสถิติความปลอดภัยจะมี 2 ขนาด คือ 90×180 Cm. และ 120×240 Cm.
มี 2 วัสดุคือ เหล็กซิ้งค์ และ อลูมิเนียม