20.1รถเข็นสินค้า
ขนาด( ซม.) น้ำหนักทีบรรจุ ขนาดล้อ
40 x 73 150 Kg 4″
90 x 60 250 Kg 5″

รถเข็นเอนกประสงค์

รายละเอียดสินค้า
รถเข็นเอนกประสงค์ใช้สำหรับงานที่มีการขนสินค้าในจำนวนมาก ช่วยเบาแรงผู้ขนสินค้า เหมาะสำหรับงานในโกดัง สามารถพับเก็บได้

20.2รถเข็นสินค้า
ขนาดของสินค้า 110 Cm x 58 CM x 81 CM
น้ำหนัก 14.50 kg
น้าหนักที่สามารถบรรจุได้ 180 kg
ความกว้างของฐานใส่สินค้า 325 mm
วัสดุ เหล็ก
ความหนาของเหล็ก 1.2 MM
ควาหนาของเหล็กตัวฐานรับ 3.5 MM

รถเข็นสินค้า

รายละเอียดสินค้า:
ใช้สำหรับงานที่มีการขนสินค้าในจำนวนมาก ช่วยเบาแรงผู้ขนสินค้า เหมาะสำหรับงานในโกดัง สามารถพับเก็บได้