6.1เข็มขัดพยุงหลัง

เข็มขัดพยุงหลัง (BACK SUPPORT)

รายละเอียด
-ช่วยป้องกัน อาการปวดหลัง และช่วยพยุงกระดูกสันหลัง
-เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานแบกของ ก้มเงยบ่อย
-ผู้นั่งทำงาน ช่วยให้หลังตรงมีบุคลิกภาพ
-ผู้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อให้สรีระถูกสัดส่วน
-สวมใส่เวลาขับรถป้องกันหลังงอ และอาการปวดหลัง
-แม่บ้านใส่ทำความสะอาดบ้านเพื่อไม่ให้หลังคดงอ
-สวมใส่ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมบุคลิกภาพ
-เหมาะสมกับบุคคลที่อยากมีบุคลิกภาพดี