5.1เสากั้นทางเดิน
รายละเอียดสินค้า
เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสาย 2 เมตรดึงกลับอัตโนมัติ ผ้าสีแดง
เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสาย 2 เมตรดึงกลับอัตโนมัติ ผ้าสีน้ำเงิน
เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสาย 2 เมตรดึงกลับอัตโนมัติ ผ้าสีดำ
เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสาย 2 เมตรดึงกลับอัตโนมัติ ผ้าสีเหลือง
เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสาย 2 เมตรดึงกลับอัตโนมัติ ผ้าสีเขียว

เสากั้นทางเดิน

สีของผ้ากั้นเขต: สีแดง, สีน้ำเงิน, สีดำ, สีเขียว, สีเหลือง
ขนาดความสูง: 90 Cm.
ขนาดความหนา: 6.3 Cm.
ขนาดความกว้างของฐาน: 32 Cm.
ขนาดความยาวผ้ากั้นเขต: 200 Cm.

5.2เสากั้นทางเดิน
รายละเอียดสินค้า
หัวเสากั้นทางเดินสายดึงกลับอัตโนมัติ ชนิดติดกำแพง ความยาว 2 เมตร
หัวเสากั้นทางเดินสายดึงกลับอัตโนมัติ ชนิดติดกำแพง ความยาว 3 เมตร
หัวเสากั้นทางเดินสายดึงกลับอัตโนมัติ ชนิดติดกำแพง ความยาว 5 เมตร

เสากั้นทางเดินสแตนเลส

สีของผ้ากั้นเขต: สีแดง, สีน้ำเงิน, สีดำ, สีเขียว, สีเหลือง (เลือกสีได้)
ขนาดความสูง: 90 Cm.
ขนาดความหนา: 6.3 Cm.
ขนาดความกว้างของฐาน: 32 Cm.
ขนาดความยาวผ้ากั้นเขต: 200 Cm.