12.1ไฟฉุกเฉิน
แบตเตอรี่ Lamp สำรองไฟ รีโมท
12V – 7.5Ah LED 2×6 W. 7 ชั่วโมง
12V – 7.5Ah LED 2×6 W. 7 ชั่วโมง YES

EMERGENCY LIGHT ไฟฉุกเฉิน รุ่นหลอดไฟ LED สำรองไฟ 7 ชั่วโมง

รายละเอียดสินค้า ของไฟฉุกเฉิน
– ไฟฉุกเฉิน ตัวกล่องผลิตจากเหล็กซิ้งค์ พับขึ้นรูป เคลือด้วยสีฝุ่น อบด้วยความร้อน มีช่องระบายอากาศที่เพียงพอ
– ไฟฉุกเฉิน มีแรงดัน Input 220 VAC./50Hz +/- 10% 1 Phase
– ไฟฉุกเฉิน มีแรงดัน Output 12 VDC. 40 Watt
– ไฟฉุกเฉิน ใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบปิดมิดชิด (Seal Lead Acid Maintenance Free) 12V – 7.5Ah
– หลอดไฟ High Power LED 6W 2 ดวง สามารถปรับทิศทางได้ตามต้องการ
– ระยะเวลาการสำรองไฟ 7 ชั่วโมง +/- 10%
– แผงวงจร ของไฟฉุกเฉิน ทำด้วยวัสดุ GLASS EPOXY เพื่อความแข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ในสภาวะที่ต้องจ่ายกระแสไฟสูง อายุการใช้งานยาวนาน
– ระบบการชาร์จ อัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ ไฟฉุกเฉิน ใช้เวลาชาร์จ 10-15 ชั่วโมง
– ไฟฉุกเฉิน มีระบบป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินขนาด และป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ ชาร์จเมื่อไฟอ่อน และตัดเมื่อไฟเต็ม
– ไฟฉุกเฉิน มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทั้ง AC. 220V. / DC. 12V.
– ระบบฟิวส์เป็น Resetable Fuse Polyswitch Protection ตัดวงจร เมื่อ LOAD มากเกินไปและจะต่อวงจรกลับคืนอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิปกติ
– มีระบบการทดสอบด้วยรีดมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่น VL 7503-R)

12.2ไฟฉุกเฉิน
แบตเตอรี่ Lamp สำรองไฟ รีโมท
12V – 7.5Ah 2×20 W. 1 ชม. 30 นาที
12V – 7.5Ah 2×35 W. 1 ชม.
12V – 7.5Ah 2×20 W. 1 ชม. 30 นาที YES
12V – 7.5Ah 2×35 W. 1 ชม. YES
12V – 12Ah 2×20 W. 2 ชม. 30 นาที
12V – 12Ah 2×35 W. 1 ชม. 30 นาที
12V – 12Ah 2×50 W. 1 ชม.
12V – 12Ah 2×20 W. 2 ชม. 30 นาที YES
12V – 12Ah 2×35 W. 1 ชม. 30 นาที YES
12V – 12Ah 2×50 W. 1 ชม. YES

ไฟฉุกเฉิน SERIES S สำหรับรุ่นแบตเตอรี่ 12V.-7.5Ah. และ 12V.-12Ah.

รายละเอียดสินค้า ของไฟฉุกเฉิน: สำหรับรุ่นแบตเตอรี่ 12V.-7.5Ah. และ 12V.-12Ah.
– ไฟฉุกเฉิน ตัวกล่องผลิตจากเหล็กซิ้งค์ พับขึ้นรูป เคลือด้วยสีฝุ่น อบด้วยความร้อน มีช่องระบายอากาศที่เพียงพอ
– ไฟฉุกเฉิน มีแรงดัน Input 220 VAC./50Hz +/- 10% 1 Phase
– ไฟฉุกเฉิน มีแรงดัน Output 12 VDC. 40 Watt
– ไฟฉุกเฉิน ใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบปิดมิดชิด (Seal Lead Acid Maintenance Free) 12V – 7.5Ah
– หลอดไฟ ไดโคอิดฮาโลเจน (Dichoric Tungsten Halogen) สามารถปรับทิศทางได้ตามต้องการ
– แผงวงจร ของไฟฉุกเฉิน ทำด้วยวัสดุ GLASS EPOXY เพื่อความแข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ในสภาวะที่ต้องจ่ายกระแสไฟสูง อายุการใช้งานยาวนาน
– ระบบการชาร์จ อัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ ไฟฉุกเฉิน ใช้เวลาชาร์จ 10-15 ชั่วโมง
– ไฟฉุกเฉิน มีระบบป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินขนาด และป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ ชาร์จเมื่อไฟอ่อน และตัดเมื่อไฟเต็ม
– ไฟฉุกเฉิน มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทั้ง AC. 220V. / DC. 12V.
– ระบบฟิวส์เป็น Resetable Fuse Polyswitch Protection ตัดวงจร เมื่อ LOAD มากเกินไปและจะต่อวงจรกลับคืนอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิปกติ
– มีระบบการทดสอบด้วยรีดมทคอนโทรล (OPTION)

12.3ไฟฉุกเฉิน
แบตเตอรี่ Lamp สำรองไฟ รีโมท
12V – 18Ah 2×35 W. 2 ชม. 30 นาที
12V – 18Ah 2×50 W. 1 ชม. 30 นาที
12V – 18Ah 2×35 W. 2 ชม. 30 นาที YES
12V – 18Ah 2×50 W. 1 ชม. 30 นาที YES
12V – 21Ah 2×35 W. 2 ชม. 50 นาที
12V – 21Ah 2×50 W. 2 ชม.
12V – 21Ah 2×35 W. 2 ชม. 50 นาที YES
12V – 21Ah 2×50 W. 2 ชม. YES

ไฟฉุกเฉิน SERIES M สำหรับรุ่นแบตเตอรี่ 12V.-18Ah. และ 12V.-21Ah.

รายละเอียดสินค้า ของไฟฉุกเฉิน: สำหรับรุ่นแบตเตอรี่ 12V.-18Ah. และ 12V.-21Ah.
– ไฟฉุกเฉิน ตัวกล่องผลิตจากเหล็กซิ้งค์ พับขึ้นรูป เคลือด้วยสีฝุ่น อบด้วยความร้อน มีช่องระบายอากาศที่เพียงพอ
– ไฟฉุกเฉิน มีแรงดัน Input 220 VAC./50Hz +/- 10% 1 Phase
– ไฟฉุกเฉิน มีแรงดัน Output 12 VDC. 40 Watt
– ไฟฉุกเฉิน ใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบปิดมิดชิด (Seal Lead Acid Maintenance Free) 12V – 7.5Ah
– หลอดไฟ ไดโคอิดฮาโลเจน (Dichoric Tungsten Halogen) สามารถปรับทิศทางได้ตามต้องการ
– แผงวงจร ของไฟฉุกเฉิน ทำด้วยวัสดุ GLASS EPOXY เพื่อความแข็งแรง ทนทาน มั่นใจได้ในสภาวะที่ต้องจ่ายกระแสไฟสูง อายุการใช้งานยาวนาน
– ระบบการชาร์จ อัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ ไฟฉุกเฉิน ใช้เวลาชาร์จ 10-15 ชั่วโมง
– ไฟฉุกเฉิน มีระบบป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินขนาด และป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ ชาร์จเมื่อไฟอ่อน และตัดเมื่อไฟเต็ม
– ไฟฉุกเฉิน มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทั้ง AC. 220V. / DC. 12V.
– ระบบฟิวส์เป็น Resetable Fuse Polyswitch Protection ตัดวงจร เมื่อ LOAD มากเกินไปและจะต่อวงจรกลับคืนอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิปกติ
– มีระบบการทดสอบด้วยรีดมทคอนโทรล (OPTION)