2(2)แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจรทั้วไปทำจากเหล็กทั่วไป

– แผงกั้นจราจรทำจากเหล็กแป๊ป มีน้ำหนักเบา
– ขนาดเหล็ก ขอบนอก 6 หุนขอบใน 4 หุน หนา 1.2 มม.
– ระยะห่างระหว่างซี่เหล็ก 20 ซม.
– ความสูงรวมของแผงเหล็ก มาตรฐาน วัดจากพื้นขนาด 110 ซม.
– ใช้สีน้ำมันในการผลิต มีพ่นสีกันน้ำมัน 1 รอบ
– ถ้าแผงกั้นจราจรแบบมีล้อ จะใช้ล้อยางขนาด 8 นิ้ว

ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 3 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 3 เมตร ไม่มีล้อ
ชื่อสินค้า
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 2 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 3 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 3 เมตร ไม่มีล้อ
4(2)แผงกั้นจราจร

แผงกั้นสแตนเลส

รายละเอียดสินค้า
– โครงแผงกั้นสแตนเลสขนาด 1” ซี่แป๊ปขนาด 3/4”
– ล้อแผงกั้นสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว
– สามารถสั่งทำป้ายหยุดตรวจ หรือป้ายชื่อหน่วยงานได้
– ความสูงวัดจากพื้นขนาด 110 ซม.

5ขาตั้งเหล็ก
ชื่อสินค้า
ขาตั้งเหล็ก ขนาด 65×100 Cm
พร้อมป้ายห้ามจอดตลอดแนวขนาด

ขาตั้งเหล็ก

– วัสดุทำจากเหล็กแป๊ป มีน้ำหนักเบา
– ป้ายขนาด 65×45 Cm สะท้อนแสง 3M
– แผงกั้นขนาด กว้าง 65 Cm X สูง 100 Cm
– ใช้สีน้ำมันในการผลิต มีพ่นสีกันน้ำมัน 1 รอบ
– สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบป้ายได้ตามต้องการ

ชื่อสินค้า
ขาตั้งสแตนเลส ขนาด กว้าง 85 Cm X สูง 100 Cm พร้อมป้ายห้ามจอดตลอดแนว

ขาตั้งสแตนเลส

– วัสดุทำจากสแตนเลส หรูหรา มีน้ำหนักเบา
– ป้ายอลูมิเนียมขนาด 65×45 Cm สะท้อนแสง 3M
– แผงกั้นขนาด กว้าง 85 Cm X สูง 100 Cm
– สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบป้ายได้ตามต้องการ

6ขาตั้งเหล็ก
7ขาตั้งเหล็ก
ชื่อสินค้า
ขาตั้งสแตนเลสชนิดโค้งมีป้าย 1 ด้าน
ขาตั้งสแตนเลสชนิดโค้งมีป้ายทั้ง 2 ด้าน

ขาตั้งสแตนเลสชนิดโค้งมีป้าย

– วัสดุทำจากสแตนเลสดัดโค้ง หรูหรา มีน้ำหนักเบา
– ป้ายสัญลักษณ์ วงกลม ขนาด 45 Cm สะท้อนแสง 3M
– ป้ายข้อความ แนวนอน ขนาด 20×45 Cm สะท้อนแสง 3M
– แผงกั้นขนาด กว้าง 65 Cm X สูง 100 Cm
– สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบป้ายได้ตามต้องการ

ชื่อสินค้า
ขาตั้งเหล็ก 60×80 Cm. พร้อมป้าย

ขาตั้งเหล็ก ชนิดป้ายตั้งพื้น

– วัสดุทำจากเหล็ก ขนาด 3/4” ทำสีดำ
– ขนาด กว้าง 50 x ยาว 60 x สูง 80 Cm.
– ป้ายอลูมิเนียม หนา 1.2mm. สะท้อนแสง 3M
– สามารถเปลี่ยนข้อความได้ หรือชื่อหน่วยงานได้
– ทนแดดทนฝน อายุการใช้งานยาวนาน

8ขาตั้งเหล็ก
9ขาตั้งเหล็ก
ชื่อสินค้า
ป้ายจราจรชนิดเคลื่อนย้ายได้ ถอดเก็บได้
ขนาด 45×150 Cm

ป้ายจราจรชนิดเคลื่อนย้ายได้ ถอดเก็บได้

– ขาตั้งเหล็กขนาด กxยxส (45×150 Cm)
– ป้ายจราจร ขนาด 45 Cm เหล็กซิ้งค์ สะท้อนแสง 3M
– ตัวฐานสามารถถอดเก็บได้ ใช้งานง่ายพกพาสะดวก

ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 ม. มีล้อ 1 ระบบ
10แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจรชนิดมีไฟไซเรน

ไฟหมุน 5” 10W พร้อมสายไฟกลมดำยาว 15 เมตร

12(2)แผงกั้นจราจร
ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง 1 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง 1.5 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง 2 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง 1 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง 1.5 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง 2 ม. มีล้อ 1 ระบบ

แผงกั้นเหล็ก ชนิดหูช้าง แบบมีล้อ และไม่มีล้อ

รายละเอียดสินค้า:
– แผงกั้นจราจร ชนิดหูช้าง มีความสูง 1เมตร ถ้ามีล้อ 1.1 เมตร
– มีความกว้างให้เลือก 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร
– ด้านบนตัดแบบพิเศษ เป็นแบบหูช้าง ทำให้จับเคลื่อนย้ายได้ง่าย
– สามารถสั่งได้ทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ
– สามารถสั่งติดป้ายจราจรบนแผงกั้น และ ป้ายชื่อหน่วยงาน ได้
– โครงเหล็ก 6 หุน ซี่ใน 4 หุน
– พ่นสีภายนอกด้วยสีอคิลิค

ชื่อสินค้า
แผงกั้นสแตนเลสแบบหูช้าง 1 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหูช้าง 1.5 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหูช้าง 2 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหูช้าง 1 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหูช้าง 1.5 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นสแตนเลสแบบหูช้าง 2 ม. มีล้อ 1 ระบบ
Untitled-13(1)

แผงกั้นสแตนเลส ชนิดหูช้าง แบบมีล้อ และไม่มีล้อ

รายละเอียดสินค้า:
– แผงกั้นสแตนเลส ชนิดหูช้าง มีความสูง 1เมตร ถ้ามีล้อ 1.1 เมตร
– มีความกว้างให้เลือก 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร
– ด้านบนตัดแบบพิเศษ เป็นแบบหูช้าง ทำให้จับเคลื่อนย้ายได้ง่าย
– สามารถสั่งได้ทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ
– สามารถสั่งติดป้ายจราจรบนแผงกั้น และ ป้ายชื่อหน่วยงาน ได้

15แผงกั้นจราจรมีรางสอดป้าย
ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรมีรางสอดป้ายขนาด 100×120 ซม. ป้ายขนาด 60×120 ซม.
แผงกั้นจราจรมีรางสอดป้ายขนาด 100×150 ซม. ป้ายขนาด 50×150 ซม.

แผงกั้นจราจรมีรางสอด

รายละเอียดสินค้า:
– วัสดุทำจากโครงเหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว มีขนาด 100×120 ซม. และ 100×150 ซม. (กว้างxสูง) มีรางสอดป้าย
– ป้ายจราจรมี 2 ขนาด คือ 60×120 ซม. และ 50×150 ซม. ทำจากสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
– สามารถเปลี่ยนหน้าและข้อความป้ายได้ ตามลูกค้าต้องการ

ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ 5” ขนาด 100×120 ซม. ป้ายขนาด 70×120 ซม. ใช้ไฟแบตเตอรี่ 1 ระบบ

แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ แบบแนวนอน

รายละเอียดสินค้า:
– วัสดุทำจากโครงเหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว มีขนาด 100×120 ซม.
– ป้ายจราจรขนาด 70×120 ซม. ทำจากสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
– สามารถเปลี่ยนหน้าป้ายและข้อความป้ายได้ ตามลูกค้าต้องการ
– ไฟหมุน 5 นิ้ว ใช้ไฟ 12V. ระบบเดียว(ไฟแบตเตอรี่)

16แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ
17แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ
ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ 5” พร้อมป้ายขนาด 120×150 ซม. ใช้ไฟแบตเตอรี่ 1 ระบบ

แผงกั้นจราจรชนิดมีสัญญาณไฟ แบบแนวตั้ง มีล้อ

รายละเอียดสินค้า:
– วัสดุทำจากโครงเหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว พร้อมล้อ 4 ล้อ
– ป้ายจราจรขนาด 120×150 ซม.ทำจากสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
– สามารถเปลี่ยนหน้าป้ายและข้อความป้ายได้ ตามลูกค้าต้องการ
– ไฟหมุน 5 นิ้ว ใช้ไฟ 12V. ระบบเดียว(ไฟแบตเตอรี่)

ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรชนิดตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 1.2 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจรชนิดตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 1.2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรขนาดพิเศษ สำหรับห้างสรรพสินค้า

รายละเอียดสินค้า
– แผงกั้นจราจรขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 1.2 เมตร ไม่มีล้อ
– สามารถกลางแผงเหล็กติดโลโก้ หน่วยงาน ขนาด 60×40 Cm.

18แผงกั้นจราจรขนาดพิเศษ สำหรับห้างสรรพสินค้า
19แผงกั้นเหล็ก VIP ชนิดมีล้อ
ชื่อสินค้า
แผงกั้นเหล็ก VIP ชนิดมีล้อ ขนาด 100×88 Cm.

แผงกั้นเหล็ก VIP ชนิดมีล้อ

รายละเอียดสินค้า
– ขนาด กว้าง 1 เมตร สูง 88 ซม.
– ป้ายขนาด 80×60 ซม.
– ล้อขนาด 8 นิ้ว

ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรขนาด 60x240x120 Cm พร้อมป้าย อลูมิเนียมขนาด 240×100 Cm. สะท้อนแสง 3M

แผงกั้นเหล็ก ชนิดถอดประกอบได้ เหลือง-ดำ

รายละเอียดสินค้า
– ความยาว 2.5 เมตร x สูง 1 เมตร
– สีที่คานเป็น สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สี เหลือง-ดำ
– สามารถถอดประกอบได้ พกพาสะดวก เหมาะกับเขตก่อสร้าง หรือกันลานจอดรถทั่วไป

21แผงกั้นเหล็ก ชนิดถอดประกอบได้
22แผงกั้นพลาสติก สีเหลือง-ดำ

แผงกั้นพลาสติก สีเหลือง-ดำ สามารถทำโลโก้ได้

รายละเอียดสินค้า
– แผงกั้นพลาสติก ยาว 140 Cm สูง 100 Cm
– น้ำหนัก 7.5 Kg.
– สามารถทำโลโก้ หรือป้ายเตือนที่แผงกั้นได้
– มีตะขอเกี่ยวด้านข้างใช้กับงานก่อสร้าง หรือ งานจราจร

ชื่อสินค้า
แผงกั้นพลาสติก ขนาด 1950 mm. สีแดง
แผงกั้นพลาสติก ขนาด 1950 mm. สีน้ำเงิน

แผงกั้นพลาสติก

รายละเอียดสินค้า
– ขนาดของสินค้า (กxยxส) : 55x1950x1000 mm. น้ำหนัก : 12 Kg
– วัสดุทำมาจาก: พลาสติก PE
– แผงกั้นจราจรพลาสติก หรือแผงกั้นพลาสติก ทำจากวัสดุ PE เหนียวแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้ต่อกันได้ เคลื่อนย้ายง่าย และติดตั้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้

23แผงกั้นพลาสติก
24แผงกั้นเหล็กยืดหดได้

แผงกั้นเหล็กยืดหดได้

รายละเอียดสินค้า
– ตอนพับเก็บ (กxยxส) 45 x 45x 170 Cm
– ตอนยืดได้สูงสุด (กxยxส) 45 x 500 x 170 Cm
– น้ำหนัก: 30 Kg.

แผงกั้นพับเก็บได้ สามารถเติมน้ำได้

รายละเอียดสินค้า
– ความสูง: 96 Cm.
– ความกว้างเมื่อยืดสูงสุด: 250 Cm. (2 เมตร 50 เซนติเมตร)
– ความกว้างเมื่อพับเก็บ: 27 Cm.
– น้ำหนัก : 6 Kg

25แผงกั้นเหล็กยืดหดได้
20แผงกั้นสแตนเลส VIP ชนิดมีล้อ

แผงกั้นสแตนเลส VIP ชนิดมีล้อ

รายละเอียดสินค้า
– แผงกั้นสแตนเลสขนาด 1.30 x 1.00 เมตร
– ใช้สแตนเลสเบอร์ 202 พร้อมป้ายวัสดุอลูมิเนียมขนาด 2 มม.
– ป้ายขนาด 85×120 Cm ล้อยางขนาด 8”
– ตัวยึดป้ายเป็นน๊อตเหล็กชุบกาวไนซ์