กระเป๋ายาปฐมพยาบาลขนาดมาตรฐาน พร้อมยา

กระเป๋ายาปฐมพยาบาลขนาดมาตรฐาน พร้อมยา


กระเป๋ายาปฐมพยาบาลขนาดมาตรฐาน พร้อมยา ประกอบด้วย
1 POCKET-MASK 1 อัน
2 หน้ากากกระดาษใยสังเคราะห์ หนา3ชั้น 10 ชิ้น
3 ชุดทำแผล(ขนาดเล็ก)สเตอริ-เดรส 4 ชุด
4 เบต้าดีน(เล็ก) 1 ขวด
5 eye-pad(ที่ปิดตา) 5 ชิ้น
6 แอลกอฮอล์ 450 CC 1 ขวด
7 ทรานส์พอร์ Nexcare (เทปกาวพันแผล) 1 อัน
8 กรรไกร 1 อัน
9 น้ำเกลือ(NSS1000) 1 ขวด
10 เทนโซพลาสปิดแผล/กล่อง 1 กล่อง