กระเป๋าเวชภัณฑ์ประจำรถ

กระเป๋าเวชภัณฑ์ประจำรถ


กระเป๋าเวชภัณฑ์ประจำรถ ประกอบด้วย

1.ผ้าก็อต 2 นิ้ว 1 ชิ้น
2.ผ้าก็อตพันเคล็ด 2 นิ้ว 1 ชิ้น
3.ยาแดง 75 ml
4.ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ 30ml
5.แอลกอฮอล 70% 1ขวด
6.พาราเซตามอล 10 เม็ด
7.สำลี 1 ซอง
8.พลาสเตอร์ปิดแผล 2 ห่อ
9.ชาพยัพเมฆ 1 ซอง