ชุดถังออกซิเจน

ชุดถังออกซิเจน


ชุดถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

– ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว ( 500 ปอนด์)
– เกจ์ ออกซิเจน 1 ชุด
– รถเข็นถังออกซิเจน
– สายแคนนูล่า หรือ มาสให้ออกซิเจน