image119

ถุงมือถักด้ายคอตตอน Cotton Glove


– ผลิตจากด้าย Cotton Glove อย่างดี
– บริเวณข้อมือมีการพับริมเพื่อให้ข้อมือเกิดความกระชับ ไม่หลุดง่าย
– ทำให้ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ
– เหมาะกับงานอุตสหกรรม งานในครัวเรือน ใช้ป้องกันการบาดเจ็บ การลื่น จากการทำงาน

หมวดหมู่: .