หน้ากากออกซิเจน

หน้ากากออกซิเจน


หน้ากาก(oxygen with bag)สำหรับชุดออกซิเจน
– หน้ากากครอบบนจมูกและคาง ซึ่งต่อกับสายออกซิเจน ช่องว่างระหว่าง mask กับจมูกจะทำหน้าที่เป็นที่เก็บออกซิเจนเพิ่มเติมไปจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเอง ทำให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ เมื่อเปิดออกซิเจนให้ไหลด้วยอัตราเร็วเต็มที่ สูงกว่าการใช้ nasal cannula และอาจจะสูงถึง 0.55