ห่วงชูชีพไฟเบอร์กลาส

ห่วงชูชีพไฟเบอร์กลาส


ห่วงชูชีพไฟเบอร์กลาส
– ห่วงไฟเบอร์กลาส ทำจากไฟเบอร์กลาสอย่างดีมีความคงทนต่อทุกสภาวะแวดล้อม ทนต่อแรงกระแทก ลม และแสงแดด มีอายุการใช้งานถึง 3 ปี หรือขึ้นอยู่กับการใช้งานเปรียบเทียบกับห่วงชูชีพแบบโพมได้ประมาณ 1 ปี
– ห่วงไฟเบอร์กลาส ขนาด 24 นิ้ว ห่วงวงนอก ยาว 24 นิ้ว วงใน ยาว 13 นิ้ว ( โดยประมาณ )หนัก 1.4 กิโลกรัม มาพร้อมกับเชือกพร้อมคาดแถบ สะท้อน แสง
– ห่วงไฟเบอร์กลาส ขนาด 28 นิ้ว ห่วงวงนอกยาว 28 นิ้ววงในยาว 18 นิ้ว ( โดยประมาณ ) หนัก 2.5 กิโลกรัม มาพร้อมกับเชือกพร้อมคาดแถบ สะท้อน แสง