เครื่องช่วยหายใจออกซิเจน

เครื่องช่วยหายใจออกซิเจน


เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนชนิดมือบีบพร้อมหน้ากาก

– เป็นชุดช่วยหายใจในกรณีฉุกเฉินโดยการใช้มือบีบสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่
– ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และนิยมใช้ในวงการแพทย์ คือ Sllicone Rubber, Polycarbonate