เฝือกดามคอชนิดแข็ง
เฝือกดามคอชนิดแข็ง2

เฝือกดามคอชนิดแข็ง


เฝือกดามคอชนิดแข็ง Hard Collar
– ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกบริเวณคอ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
– ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณคอได้
– ช่วยลดการเคลื่อนไหวในแนวหลัง
– อุปกรณ์ทำมาจากพลาสติกอย่างดี และมีรูระบายอากาศ มีแบบพลาสติก