เฝือกดามหลังพับเก็บได้

เฝือกดามหลังพับเก็บได้


เฝือกดามหลังแบบพับเก็บได้ Body Splint รุ่น BS01 พร้อมกระเป๋า
– Provides both immobilization and comfort with a built-in plywood spine board along the back,It is applied to rib injured,Three color-coded body straps with quick-clip,snap-lock buckles make it simple to apply in low light or cramped areas.When used in conjunction with a cervical collar,It provides immobilization in stitting position untill patient can be transferred to a long spine board.Comes complete with two reusable,plastic-coated,head/chin straps,neck pad and durable carrying case.

อุปกรณ์เสริม >> เฝือกดามคอชนิดอ่อน ปรับได้ 4 ระดับ / Collar AL-life CC-01 Click!!!

 

Model Unfolded Size
(L×W×H)
Folded Size
(L×W×H)
Self-weight Load Bearing Packing
Quantity Size (L×W×H) G.W
BS-01 82×80cm 4Kg 2 92×21×22 10Kg