เฝือกไม้ดามแขนขา พลาสวูด

เฝือกไม้ดามแขนขา พลาสวูด


เฝือกไม้ดามแขนขา พลาสวูด
– เป็นแผ่น (เฝือก )สำหรับตรึงอวัยวะแขนและขาที่ได้รับบาดเจ็บทางกระดูกของผู้บาดเจ็บ
– ทำจากพลาสวูดขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา รังสี X-RAY สามารถผ่านทะลุได้โดยตลอด
– อุปกรณ์ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
– แผ่นดามสำหรับกระดูกท่อนขา 2 ชิ้น ความยาวประมาณ 82 ซม. กว้างประมาณ14.5 ซม. หนา 1 ซม.
– แผ่นดามสำหรับกระดูกท่อนแขน 2 ชิ้น ความยาวประมาณ 60 ซม.กว้างประมาณ 9.5 ซม. หนา 1 ซม.
– กระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์ 1 ใบ