โทรโข่งขนาดเล็กพร้อมสายสะพายขนาด 10W

โทรโข่งขนาดเล็กพร้อมสายสะพายขนาด 10W


โทรโข่งขนาดเล็กพร้อมสายสะพาย 10 W
มีปุ่มกดเพื่อใช้งานได้ 4 ปุ่ม ได้แก่
1. ใช้พูดอย่างต่อเนื่อง
2. ใช้เพื่อเปิดเสียงเพลง
3. ใช้บันทึกเสียงที่พูด
4. ใช้เปิดฟังที่บันทึกไว้อย่างต่อเนื่อง

SPECIFICATIONS
– Technical parameters:
1. The maximum power 10W
2. Distortion<7%
3. Transmission distance>300M
4. Working voltage DC 6v Frequency response of 500~5000Hz
5. The recording time of 10 seconds.

– สามารถบันทึกเสียงพูดได้ 10 วินาทีและเปิดต่อเนื่องได้
– สามารถปรับระดับความดังของเสียงได้หลายระดับ
– สามารถบันทึกเสียงพูดเพื่อให้เครื่องพูดเองแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
– เหมาะสำหรับร้านค้าเพื่อใช้เรียกลูกค้า งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไกด์ทัวร์ อาจารย์ นักการเมืองเวลาหาเสียง นิสิตนักศึกษาสำหรับรับน้องใหม่ ตำรวจ ทหาร
– ใช้ติดตัวประจำรถ / บ้านไว้เผื่อร้องขอความช่วยเหลือ