โทรโข่งจัมโบ้พร้อมสายสะพาย+ไมค์แยก

โทรโข่งจัมโบ้พร้อมสายสะพาย+ไมค์แยก


โทรโข่งจัมโบ้พร้อมสายสะพาย+ไมค์แยก 15W
คุณสมบัติ
– สามารถอัดเสียงได้ และเปิดเสียงที่อัดได้
– มีฟังก์ชั่น “เสียงไซเรน ”
– แบต สามารถถอดออกมาจากตัวเครื่องได้พร้อมชาทเข้ากับไฟบ้านได้สะดวก
– อุปกรณ์มีความคงทน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

Specifications
– power output: 10W rated / 15W max
– voice range: 0.5 Km (ระยะ 500 เมตร)
– Power source: 6 X ” D ” cells
– battery life: 8-10 hrs.
– microphone: unidirectional
– dimensions: horn dis. 195 mm , length 320 mm (ความกว้าง 7.8 ความยาว 12.8)
– weight: 1.5 kg without cells (น้ำหนัก 1.5 KG)
– voltage of rechargeable battery: 9 v