image075

GUIDE 30KN 733.A1 (KONG)


Carabiner ที่มีการล็อคสกรู
วัสดุ : อลูมิเนียม
ความแข็งแรง:
– ยาว 30 กิโลนิวตัน
– ด้านข้าง: 10 กิโลนิวตัน
– ล็อคเปิด 10 กิโลนิวตัน
– น้ำหนัก: 70 กรัม

หมวดหมู่: .