image055

SMALL PULLEY MOBILE BLACK 1099.03 (Camp)


– รอกเดียว แบบสไลค์เปิดได้
– สามารถใช็เชือกขนาดสงู12 mm.
– ทนต่อ แรงดึง 20 Kn
– รับน้ําหนัก 5 Kn
– ตัวรอกและลูกลอก ผลิตด้วยอลูมิเนียมอัลลอย์ มี2แบบ แกนทองเหลืองกับแกนลูกปืน
– มาตรฐาน EN 12278
– มีสีดําสําหรับหน่วยงานการทหาร

หมวดหมู่: .