ดูสินค้าจากในเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ภายในเว็บไซต์

ขอใบเสนอราคา

ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาด้านล่างนี้ ทางร้านจะส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล์

สั่งซื้อสินค้า

เมื่อลูกค้าตกลงตามใบเสนอราคาแล้ว ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า

จัดส่งสินค้า

ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามสถานที่ ที่ลูกค้าระบุพร้อมชำระเงิน

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา