กระบองไฟกระพริบจราจร ขนาดมาตรฐาน

คำอธิบาย

สีที่ให้เลือก: 5 สี คือ แดง,เขียว,น้ำเงิน, เหลือง, ขาว/เขียว/แดง
แบตเตอรี่ : ใช้ถ่านขนาด D จำนวน 2 ก้อน
การทำงาน : แบ่งการทำงานเป็น 2 จังหวะ (ไฟกระพริบ, ไฟค้าง) และ 3 จังหวะ (ไฟกระพริบ,ไฟค้าง, ไฟฉาย)

ชื่อสินค้า
กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ขนาด 54Cm x 4Cm. ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีแดง
กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ขนาด 54Cm x 4Cm. สีแดง สามารถชาร์จไฟได้ โดยใช้ไฟ 220 V
กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง, ไฟฉายด้านบน ขนาด 54Cm x 4Cm. ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีแดง
กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ขนาด 54Cm x 4Cm. ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีเขียว
กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ขนาด 54Cm x 4Cm. ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีน้ำเงิน
กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ขนาด 54Cm x 4Cm. ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีน้ำเงิน
กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ ไฟกระพริบ,ไฟค้าง ขนาด 54Cm x 4Cm. ใช้ถ่าน 2 ก้อน สีแดง-น้ำเงิน-ขาว