ป้ายชมทิวทัศน์ 2

คำอธิบาย

ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายสีขาวบรรจุข้อความ ตัวเลขหรือเครื่องหมายลูกศรสีขาว เพื่อแสดงระยะทางหรือทิศทางไปสู่สถานที่ชมทิวทัศน์ รายละเอียดของป้ายในตาราง

ให้ติดตั้งป้าย น.27.1 ที่ระยะประมาณ 1 กม. ก่อนถึงสถานที่ชมทิวทัศน์ และป้าย น.27.2 หรือ น.27.3 ที่ระยะ60 ม. ก่อนถึงจุดเลี้ยวไปสู่สถานที่ชมทิวทัศน์ระยะติดตั้ง ป้ายตามแนวดิ่ง และตามแนวขวางให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งป้าย

4.ป้ายชมทิวทัศน์2