ป้ายสถานที่พักริมถนน 2

คำอธิบาย

ป้ายแสดงที่พักริมทาง (น.26.1 – น.26.2) มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายสีขาว บรรจุสัญลักษณ์เป็นรูปต้นไม้และม้านัง่ สีขาวอยู่ภายใน และมีข้อความแสดงระยะทางเป็นกิโลเมตร(กม.) อยู่ใต้ภาพสัญลักษณ์ เพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามีที่พักริมทางอยู่ข้างหน้าตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้สีขาวบนป้ายสีน้ำเงิน โดยรายละเอียดของป้ายแสดงในตารางที่ 4-16ให้ติดตั้งป้าย น.26.1 ที่ระยะประมาณ 1 กม. ก่อนถึงที่พักริมทาง และติดตั้งป้าย น.26.2 ซึ่งประกอบด้วย ป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 90 x 90 ซม. และป้ายรวมชุดระบุทิศทาง นส.15-60 หรือ นส.16-60 หรือ นส.17-60 หรือ นส.18-60) ที่ระยะประมาณ 60 ม. ก่อนถึงจุดเลี้ยวไปที่พักริมทางระยะติดตั้งป้ายตามแนวดงิ่ และตามแนวขวางให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งป้าย (หัวข้อ 10.2.2 ในบทที่ 1)

มาตรฐานป้ายแสดงที่พักริมทาง

9.ป้ายสถานที่พักริมถนน