ป้ายสุดเขตบังคับ (บ.55)

คำอธิบาย

มีความหมายว่า หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้ายนี้

1) ป้ายสุดเขตบังคับ (บ.55) มีลักษณะเป็นรูปกลม พื้นป้ายสีขาว ไม่มีเส้นขอบป้าย แต่มีขีดสีดำจำนวน 7 ขีด ทำมุม 45 องศากับแนวระดับจากทางขวาด้านบนของป้ายลงมาทางซ้ายด้านล่างของป้าย
2) ให้ติดตั้งป้ายสุดเขตบังคับที่จุดสิ้นสุดของการบังคับใช้ป้ายบังคับที่ติดตั้งมาก่อนหน้า เช่น ติดตั้งป้ายสุดเขตบังคับหลังจากติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว (บ.32) เพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบว่าเขตของการจำกัดความเร็วได้สิ้นสุดลงตรงตำแหน่งของป้ายสุดเขตบังคับ