รถเข็นสินค้า

คำอธิบาย

ใช้สำหรับงานที่มีการขนสินค้าในจำนวนมาก ช่วยเบาแรงผู้ขนสินค้า เหมาะสำหรับงานในโกดัง สามารถพับเก็บได้

ขนาดของสินค้า 110 Cm x 58 CM x 81 CM
น้ำหนัก 14.50 kg
น้าหนักที่สามารถบรรจุได้ 180 kg
ความกว้างของฐานใส่สินค้า 325 mm
วัสดุ เหล็ก
ความหนาของเหล็ก 1.2 MM
ควาหนาของเหล็กตัวฐานรับ 3.5 MM