อุปกรณ์ช่วยประคองศรีษะ

อุปกรณ์ช่วยประคองศรีษะ Head immoblizer
– ผลิต จากวัสดุน้ำหนักเบา เป็นวัสดุกันน้ำชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวหรือน้ำซึมผ่านเข้าไปภายใน ที่จะทำให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกได้
– มีช่องขนาดใหญ่บริเวณหูของผู้ป่วย/บาดเจ็บ เพื่อสะดวกในการสื่อสารและติดตามการเปลี่ยนแปลงของอาการ
– ใช้งานง่ายด้วยระบบแถบกาว ( Velcro ) ในการยึดรัดตรึงส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
– ผิวภาย นอกถูกเคลือบด้วยสารโพลียูลีเทน เพื่อเพิ่มความลื่นให้กับพื้นผิวซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาด สามารถแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้ทั้งชิ้น
– สามารถใช้งานร่วมกับเฝือกคอ ( Hard Collar ) ได้ทุกรุ่น
– รังสี X-Ray สามารถผ่านทะลุได้โดยตลอด เนื่องจากโครงสร้างภายในไม่มีส่วนประกอบของโลหะ โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงผลของฟิล์ม
– สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นกระดานรองหลัง, เปลบอร์ด ทุกรุ่นอย่างมั่นคง