เครื่องตรวจจับโลหะ ชนิดพกพา

คำอธิบาย

1. Hand held metal detector (SUPER SCANNER)
2. สามารถตรวจจับโลหะทั้งแบบเหล็ก และ แบบโลหะผสม
3. การแสดงผล มี 2 แบบ แบบเสียงเตือนและแบบสั่น
4. ใช้ Battery 9 volt
5. มี SW สำหรับปรับ Sentivity
6. สามารถชาร์จ Battery โดยต่อ Adapter 9 VDC
7. มีช่องต่อสัญญาณ Audio Out
8. สามารถเปลี่ยน Battery ได้ง่าย
9. มีน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวก
10. 410mm x 85x 45mm Weight 409g