เทปกันเรืองแสงในที่มืด แบบมีลูกศรชี้ ขนาด 80mm X10m

คำอธิบาย

เทปกันเรืองแสงเหมาะสำหรับติดบริเวณผนังทางเดิน ภายในและภายนอกอาคาร

รายละเอียดสินค้า
เทปกันเรืองแสงในที่มืด แบบมีลูกศรชี้ ขนาด 80mm x 10m
เทปกันเรืองแสงในที่มืด แบบสีเขียวสลับ ขนาด 80mm x 10m