เสากั้นทางเดิน

คำอธิบาย

สีของผ้ากั้นเขต: สีแดง, สีน้ำเงิน, สีดำ, สีเขียว, สีเหลือง
ขนาดความสูง: 90 Cm.
ขนาดความหนา: 6.3 Cm.
ขนาดความกว้างของฐาน: 32 Cm.
ขนาดความยาวผ้ากั้นเขต: 200 Cm.