แผงกั้นจราจรชนิดมีไฟไซเรน

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ไฟหมุน 5” 10W พร้อมสายไฟกลมดำยาว 15 เมตร

ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 ม. ไม่มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 ม. มีล้อ 1 ระบบ
แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 ม. มีล้อ 1 ระบบ