แผงกั้นจราจรทั้วไปทำจากเหล็กทั่วไป

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

– แผงกั้นจราจรทำจากเหล็กแป๊ป มีน้ำหนักเบา
– ขนาดเหล็ก ขอบนอก 6 หุนขอบใน 4 หุน หนา 1.2 มม.
– ระยะห่างระหว่างซี่เหล็ก 20 ซม.
– ความสูงรวมของแผงเหล็ก มาตรฐาน วัดจากพื้นขนาด 110 ซม.
– ใช้สีน้ำมันในการผลิต มีพ่นสีกันน้ำมัน 1 รอบ
– ถ้าแผงกั้นจราจรแบบมีล้อ จะใช้ล้อยางขนาด 8 นิ้ว

ชื่อสินค้า
แผงกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 3 เมตร มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร ขนาด 3 เมตร ไม่มีล้อ