แผงกั้นพับเก็บได้ สามารถเติมน้ำได้

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

– ความสูง: 96 Cm.
– ความกว้างเมื่อยืดสูงสุด: 250 Cm. (2 เมตร 50 เซนติเมตร)
– ความกว้างเมื่อพับเก็บ: 27 Cm.
– น้ำหนัก : 6 Kg