แผงกั้นสแตนเลส

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

– โครงแผงกั้นสแตนเลสขนาด 1” ซี่แป๊ปขนาด 3/4”
– ล้อแผงกั้นสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว
– สามารถสั่งทำป้ายหยุดตรวจ หรือป้ายชื่อหน่วยงานได้
– ความสูงวัดจากพื้นขนาด 110 ซม.

ชื่อสินค้า
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 2 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 3 เมตร มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
แผงกั้นสแตนเลส ขนาด 3 เมตร ไม่มีล้อ