แผงกั้นเหล็ก ชนิดหูช้าง แบบมีล้อ และไม่มีล้อ

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

– แผงกั้นจราจร ชนิดหูช้าง มีความสูง 1เมตร ถ้ามีล้อ 1.1 เมตร
– มีความกว้างให้เลือก 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร
– ด้านบนตัดแบบพิเศษ เป็นแบบหูช้าง ทำให้จับเคลื่อนย้ายได้ง่าย
– สามารถสั่งได้ทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ
– สามารถสั่งติดป้ายจราจรบนแผงกั้น และ ป้ายชื่อหน่วยงาน ได้
– โครงเหล็ก 6 หุน ซี่ใน 4 หุน
– พ่นสีภายนอกด้วยสีอคิลิค