ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

คำอธิบาย

– ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ มีความกว้างโคม ขนาด 55 Cm. ปรับความสูงได้ตั้งแต่ 120-210 Cm. ความกว้างปรับได้ 74-110 Cm.
– แผงโซล่าเซลล์ 5W ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 42.5×34.5 Cm.
– จำนวนหลอด LED – รอบนอกมี 72 ดวง ตรงจุดกึ่งกลางมี 10 ดวง รวม 82 ดวง
– ใช้เพื่อเตือนอุบัติเหตุ เตือนเขตก่อสร้าง เตือนจุดอันตราย สามารถเคลื่อนย้ายได้ น้ำหนักเบา

รายละเอียดสินค้า
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ หน้ากว้างโคม 55 Cm. LED 82 ดวง ความสูงสามารถปรับได้ 120-210 Cm.