ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 2

คำอธิบาย

ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรม และแหล่งชุมชนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นป้ายสีน้ำเงินมีด้านยาวเป็นด้านตั้ง มีภาพสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสีน้ำเงินบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว มีข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีขาวระบุชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใต้ภาพสัญลักษณ์และมีตัวเลขหรือเครื่องหมายลูกศรเพื่อแสดงระยะทางหรือทิศทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่บรรทัดล่างสุด และรายละเอียดของป้ายในตาราง

ให้ติดตั้งป้ายก่อนถึงทางแยกที่ทางหลวงตัดกันประมาณ 500 ม. – 1 กม. โดยระยะติดตั้งป้ายตามแนวดิ่งและตามแนวขวางให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งป้ายและก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย ให้ขออนุญาตกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป

ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว2